Imperial nemovitostní, a.s.

Na základě projektu fúze sloučením společností Imperial Karlovy Vary a.s., Imperial nemovitostní, a.s. a Sanssouci nemovitostní a.s. schváleného valnými hromadami akcionářů zúčastněných společností dne 8. 10. 2019 přešlo na nástupnickou společnost Imperial Karlovy Vary a.s. jmění zanikajících společností Imperial nemovitostní, a.s. a Sanssouci nemovitostní a.s., a to k rozhodnému dni fúze 1. 1. 2020.